ML System SA (MLS, Spółka) jest wysoce wyspecjalizowaną spółką technologiczną reprezentującą sektor Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Portfolio Spółki jest niezwykle szerokie i oferuje nowoczesne rozwiązania wykorzystujące synergię obróbki szkła, elektroniki i technologii fotowoltaicznych w tworzeniu rozwiązań dla budownictwa przyszłości i inteligentnego miasta (ang. Smart City, źródło). MLS oprócz produkcji klasycznych modułów fotowoltaicznych (PV), specjalizuje się przede wszystkim w innowacyjnych rozwiązaniach fotowoltaicznych zintegrowanych z budownictwem (ang. Building-Integrated Photovoltaics, BIPV). Raport Global Building-Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021 prezentuje Spółkę jako polskiego lidera sektora branży fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami, który zajmuje miejsce wśród pięciu kluczowych producentów ogniw BIPV na świecie (źródło). MLS może pochwalić się realizacją kilkuset projektów PV/BIPV oraz tytułem największego globalnego producenta i dostawcy żaluzji fotowoltaicznych (źródło). Spółka aktualnie osiąga przychody przede wszystkim na rynku polskim.

Grupa Kapitałowa ML System SA składa się z jednostki dominującej – spółki ML System SA, a także 4 spółek w pełni zależnych (100% udziałów). 

Rysunek 1. Struktura Grupy Kapitałowej ML System SA. Źródło: raport okresowy za 1. kwartał 2022 roku.

ML System SA pełni rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie systemów opartych o technologię ogniw fotowoltaicznych. Spółka jest właścicielem zakładu produkcyjnego i centrum badawczo-rozwojowego w Zaczerniu (woj. podkarpackie). ML System+ Sp. z o.o. wspomaga jednostkę dominującą w zakresie dystrybucji produktów i technologii zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. ML Genetic Sp. z o.o. powstał z myślą rozszerzenia działalności o produkcję urządzeń medycznych i diagnostyki medycznej. 

Zagraniczne spółki zależne: ML System Inc. (USA, stan Delaware) oraz ML Nordic AS (Norwegia) mają w przyszłości umożliwić dynamiczną ekspansję na rynki zagraniczne. Obie spółki są aktualnie na etapie organizacji i nie prowadzą działalności operacyjnej. Najważniejsze kierunki rozwoju to Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Australia.

Innowacyjność Spółki oparta jest na własnym, fotowoltaicznym centrum badawczo-rozwojowym (FCBiR) prowadzącym badania w zakresie fotowoltaiki, nanotechnologii, modelowania matematycznego, sztucznej inteligencji, fizyki kwantowej, technologii konstrukcyjno-budowlanych, zaawansowanej funkcjonalności szkła i nanopowłok. Prowadzone prace zaowocowały 13 przyznanymi patentami i 6 zgłoszeniami patentowymi w trakcie oceny. Wartość FCBiR wynosi 66,5 mln zł, co stanowi 26,4% aktywów trwałych MLS (1q2022 – 251,8 mln zł).

Interesuje Cię dalsza historia?

Niezbędne informacje o obecnym stanie i perspektywach ML System poznasz z naszego komentarza zespołu dla użytkowników Premium. Jak wygląda raport finansowy? Czy spółką warto się zainteresować? Czy ma szanse na dalsze wzrosty? Jakie są potencjalne zagrożenia?