WIG20 zanotował dzisiaj przyzwoite wzrosty i znalazł się powyżej lokalnego szczytu z zeszłego tygodnia. To z kolei daje inwestorom dodatkowy poziom, który chroni przed spadkiem kursu. Dzięki ponad 1-procentej zwyżce główny polski indeks znalazł się na 4. miejscu w Europie i dał się wyprzedzić jedynie indeksom z Włoch i Hiszpanii, oraz notującej świetny wynik już drugi dzień z rzędu Ukrainie. Dzisiaj miała miejsce konferencja Rady Polityki Pieniężnej, wieńcząca jej dwudniowe posiedzenie. Ciało decydujące o polityce monetarnej Narodowego Banku Polskiego nie podjęło żadnych kroków w sprawie stóp procentowych w Polsce. Pozostały więc one na rekordowo niskim poziomie na kolejny miesiąc. Naturalnie żadna podwyżka nie wchodziła w grę, jednak niewykluczone, że przedłużająca się deflacja zmusi w końcu RPP do dalszych cięć. Przewodniczący Rady i Prezes banku centralnego stoi jednak na stanowisku, że w obecnych warunkach polska gospodarka nie wykazuje sygnałów wskazujących na potrzebę dalszych obniżek. Najważniejsza część dzisiejszego komunikatu brzmi następująco:
W ocenie Rady w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych pozostanie ujemny. Skala deflacji będzie jednak stopniowo malała, do czego przyczyni się wygasanie efektów niskich cen surowców na rynkach światowych. W kolejnych kwartałach wzrost dynamiki cen będzie wspierany przez stabilny wzrost PKB, następujący w warunkach rosnącej dynamiki wynagrodzeń oraz zwiększonych świadczeń wychowawczych. Wzrosnąć powinny również inwestycje, czemu sprzyjać będzie stopniowe zwiększanie wykorzystania funduszy unijnych, dobra sytuacja finansowa firm oraz rosnące wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych. Źródłem niepewności dla oczekiwanego kształtowania się aktywności gospodarczej i dynamiki cen pozostaje natomiast ryzyko pogorszenia globalnej koniunktury oraz obniżenia cen surowców. Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.
Pełny komunikat można znaleźć pod tym adresem.

CHCESZ OTRZYMYWAĆ WIĘCEJ INFORMACJI Z GIEŁDY?

Dzięki Squaberowi otrzymasz taką możliwość. Codzienne informacje rynkowe oraz całkowicie darmowa baza wiedzy jest na wyciągnięcie ręki.