Najnowsze i najważniejsze wydarzenia dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i NewConnect (NC) w dniu 06.05.2024.

Każdego dnia dostarczamy Ci kluczowe informacje, które mogą wpłynąć na Twoje decyzje inwestycyjne.


Ważne wydarzenia:

  • CI Games – podpisał umowę z Microsoft Corporation w dniu 3 maja 2024 r., umożliwiając udostępnienie w 2024 r. gier „Lords of the Fallen” i „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w programie Game Pass. Zobacz notowanie akcji CI Games w naszej aplikacji.
  • Giełda Papierów Wartościowych – Obroty akcjami na GPW w kwietniu wzrosły o 85,2% rdr do 33,3 mld zł.
  • Getin Holding – Narodowy Bank Ukrainy żąda zbycia akcji w Idea Banku Ukraina przez Getin Holding i Leszka Czarneckiego.

Wyniki:

  • ING Bank Śląski – Zysk netto grupy ING BSK w I kw. wyniósł 993,3 mln zł, (Q1 2023: 908,7 mln zł), poniżej oczekiwań.

Szacunkowe wyniki:

  • Huuuge Games – przychody z gier na platformach Apple i Google w kwietniu wyniosły około 11 mln USD, w porównaniu do około 14 mln USD w marcu.
  • Ten Square Games – przychody z gier na platformach Apple i Google w kwietniu wyniosły około 4 mln USD, w porównaniu do 5 mln USD w marcu. Zobacz notowania Ten Square Games w naszej aplikacji.
  • Bio Planet – Sprzedaż za miesiąc kwiecień 2024 r. osiągnęła 22,0 mln złotych, co oznacza wzrost o 5% rok do roku (IV 2023: 21,0 mln zł).

Informacje o dywidendach:

Spółki, które dzisiaj raportują swoje wyniki GPW:

  • UNICREDIT S.P.A. (UCG)