Strategia Strefy Popytu

Wyjątkowy e-book o inwestowaniu na giełdzie do pobrania dla Ciebie!

Zarejestruj się i otrzymaj bezpłatnego, 50 stronicowego e-booka na temat unikalnej strategi „Strefy Popytu” oraz odbierz zniżkę na zakupy w popularnych księgarniach ekonomicznych.

Strategia bazuje na autorskim podejściu do analizy technicznej identyfikującym kluczowe poziomy cenowe, na których warto dokonywać transakcji. E-book zawiera omówienie metodologii wraz z licznymi przykładami. Dodatkowo znajdziesz w nim informacje na temat bardziej pasywnej strategi „Szczyty i Dna” oraz omówienie uniwersalnych zasad jakimi powinieneś się kierować podejmując decyzje inwestycyjne.

Zobacz wyniki (uwzględniają prowizję!) za okres

od 1 stycznia 2018 do 29 lipca 2022 roku

%

Strefy Popytu

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Sprawdź podsumowania kolejnych tygodni inwestycji

Zieeloooono na indeksach oraz w portfelu Strefy Popytu

W 238 tygodniu dwie spółki mBank (MBK) i Kruk (KRU) dotarły do  poziomu docelowego z wynikiem odpowiednio 11,73 i 5,44%. W tym też tygodniu do portfela wpadł Eurocash (EUR) oraz Pekao (PEO) z czego spółka bankowa wyleciała na dodatnim poziomie Stop Loss, prowadzonym...

Trzy spółki w portfelu w 237 tygodniu Stref Popytu

237 tydzień w Strefach Popytu minął niezwykle spokojnie. W tym czasie nie zmienił się skład w portfelu i nadal pozostają trzy spółki: Grupa Azoty (ATT), Kruk (KRU) i mBank (MBK).  Stopa zwrotu z portfela – prosta, TWR, a może MWR (IRR)? Prowizja ma znaczenie, jak ją...

Kolejny tydzień Grupy Azoty w portfelu Stref Popytu

Poniedziałek 25.07.2022: Kupno mBanku (MBK). Czwartek 28.07.2022: Kupno Kruka (KRU). Dalej utrzymujemy grupę Azoty (ATT), która od kilkunastu już dni waha się dość konsolidacyjnie w przedziale ceny docelowej i stop lossa. Stopa zwrotu z portfela – prosta, TWR, a może...

Sezon ogórkowy w 235. tygodniu Stref Popytu

Tydzień ten upłynął bez żadnych sygnałów ze stref popytowych - jedynie aktywowane były podażowe, na spółkach które nie były w portfelu. Utrzymujemy w nim Grupę Azoty (ATT), która stopniowo konsoliduje nieco na północ. Stopa zwrotu z portfela – prosta, TWR, a może MWR...

W e-booku znajdują się zniżki na zakupy w księgarniach ekonomicznych.

5% zniżki

10% zniżki

Strefy Popytu to jedna z unikalnych funkcjonalności dostępnych w aplikacji Squaber. Wykorzystując ilościowe podejście do analizy technicznej określamy istotne poziomy cenowe na wykresach wszystkich spółek notowanych na GPW (i nie tylko).

Bazując na tych sygnałach prezentujemy kompletną strategię inwestycyjną, której wszystkie założenia, wyniki i obszerne komentarze znajdują się w e-booku, który oddajemy do Twojej dyspozycji.

Dodatkowo znajdziesz w nim informacje na temat innej, bardziej pasywnej strategii, również bazującej na analizie technicznej. Nosi ona nazwę „Szczyty i Dna” i wykorzystuje proste zasady dotyczące kształtowania się trendów na pojedynczych spółkach. Zarówno „Strefy Popytu” jak i „Szczyty i Dna” możesz swobodnie modyfikować dostosowując te podejścia do Twojego unikalnego profilu. Opisujemy również jak to zrobić.

Piotr Baron, CFA

Współautor e-booka

E-book to ok. 50 stron materiałów. Zobacz spis treści:
 • Wstęp
 • Jaka strategia inwestycyjna jest dla Ciebie odpowiednia?
  • Cele inwestycyjne
  • Ograniczenia inwestycyjne
  • Skłonność i zdolność do podejmowania ryzyka
  • Wybór strategii
 • Strategie w Squaberze
  • Szczyty i Dna
   • Parametry strategii
   • Filozofia inwestycyjna
   • Zasady otwierania i zamykania pozycji
    • Ostatni potwierdzony szczyt (OPS)
    • Ostatnie potwierdzone dno (OPD)
    • Odwrócenie trendu spadkowego
    • Kontynuacja trendu wzrostowego
    • Trendy niejednoznaczne (boczne)
   • Archetyp Inwestora w Szczytach i Dnach
   • Zarządzanie kapitałem
   • Przykłady prosto z portfela
    • Wielton (WLT)
    • LPP (LPP)
    • Tauron (TPE)
   • Ewolucja strategii
   • Schemat postępowania
  • Strefy Popytu
   • Parametry strategii
   • Filozofia inwestycyjna
   • Zasady otwierania i zamykania pozycji
   • Analiza płynności i “dziwnych świec”
   • Archetyp Inwestora w Strefach Popytu
   • Zarządzanie kapitałem
   • Przykłady prosto z portfela
    • Grupa Lotos (LTS)
    • Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW)
    • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGN)
    • Fabryki Mebli „FORTE” S.A. (FTE)
   • Ewolucja strategii
   • Schemat postępowania
 • Podsumowanie strategii w formie tabeli
 • Podsumowanie
 • Literatura i bonusy
Zobacz fragment e-booka o powstawaniu Stref Popytu:
Grafika poniżej prezentuje w sposób schematyczny zasadę tworzenia stref popytu i podaży. Analizując każdą transakcję,która ma miejsce na spółce budujemy wygładzonych histogram wypadkowej wolumenu i liczby transakcji dla danych poziomów cenowych. Miejsca, w których występuje nagromadzenie transakcji, tj. popyt najczęściej spotykał się z podażą, są następnie identyfikowane i na ich podstawie wyznaczane są potencjalne strefy popytu podaży oznaczone kolorem szarym.

Aby doszło do aktywacji strefy popytu (jej kolor na wykresie zmienia się wtedy na zielony), kurs musi się w niej odpowiednio zachować. Dla aktywacji strefy popytu:

 • kurs musi znajdować się ponad nieaktywną (szarą strefą),
 • następnie cena musi spaść co najmniej poniżej poziomu wyznaczonego przez środek strefy,
 • nie może ona jednak spaść poniżej ok. 1% poniżej jej dolnego ograniczenia,
 • następnie musi się wybić górą ze strefy.

Po takim zachowaniu strefa aktywuje się, a każdy Użytkownik Premium aplikacji, który ma włączony alert na takiej spółce otrzymuje o tym informację zawierającą szerokość strefy jej rodzaj (strefa popytu lub podaży).

Zobacz fragment e-booka o wynikach strategi "Strefy Popytu":
W strategii interesują nas tylko i wyłącznie pozycje długie (pozycje kupna). Strategia ta ma charakter krótkoterminowy – średni czas pozycji w portfelu wynosi ok. 12 dni kalendarzowych. Średnie ryzyko, rozumiane jako średnia procentowa wartość poziomu stop loss wynosi ok. -2,76%. Średni oczekiwany zysk na transakcję, rozumiany jako procentowa wartość poziomu take profit, wynosi +7,24%. W związku z tym średnia wartość współczynnika zysku do ryzyka wynosi około 2,7. Wartości te mogą ewoluować z czasem, o czym informujemy w naszych regularnych podsumowaniach tego portfela dostępnych na naszym blogu w kategorii Portfel “Strefy Popytu”.

Od strategii oczekujemy wyniku średniorocznego wyniku w przedziale 20% – 30% po kosztach transakcyjnych. Prowizja jaką mamy na naszym rachunku wynosi 0,25% od transakcji. Zannualizowane odchylenie standardowe stopy zwrotu (zmienność stopy zwrotu) nie powinna przekroczyć 15% (to wartość zbliżona dla szerokiego rynku).