Dlaczego powstał Indeks bankrut?

W bardzo dużej części wiadomościami, które najbardziej rozpalają inwestorów są te dotyczące firm znajdujących się w kłopotach. Negatywne informacje ze spółki, w tym takie wzmianki jak upadłość układowa, rodzą wiele pytań odnośnie przyszłości biznesu. Zazwyczaj przekłada się to na podwyższoną zmienność akcji danej firmy. Na tych papierach notujemy niejednokrotnie mocne wzrosty, od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, by już za 2 dni obserwować silny ruch w przeciwną stronę.

Indeks Bankrut jest odpowiedzią na częste zapytania użytkowników Squabera o wiele spółek, które popadły w problemy, a wartość ich akcji intensywnie spada na rynku.

Wysoka zmienność od zawsze powoduje zwiększone zainteresowanie inwestorów indywidualnych. Indeks ten ma więc na celu zebranie wszystkich, intrygujących inwestorów spółek z problemami finansowymi, w jednym indeksie, tak by można na bieżąco obserwować i porównywać ich poczynania.

Przedsiębiorstwa te generują niesamowitą ilości emocji i wpisów na blogach. Indeks daje możliwość bieżącego śledzenia rozgrzanych walorów i zachowań inwestorów operujących na papierach firm z problemami finansowymi. Indeks koncentruje te największe i najbardziej płynne walory spośród tych, które mają kłopoty.

Do czego przydaje się Indeks “Bankrut”?

Indeks “Bankrut”, z racji swojej struktury, skupia spółki będące w kłopotach finansowych. Jest więc automatycznym filtrem rynku pod kątem takich walorów. Wielu inwestorów nie jest świadomych tego, że spółka, którą kupili jest kwalifikowana jako inwestycja bardzo ryzykowna, która może przynieść wysokie stopy zwrotu, ale również skutecznie drenować wartość rachunku.

Duża część walorów znajdujących się w stanie upadłości lub restrukturyzacji pojawia się w nagłówkach prasowych. Następnie, na kilka bądź kilkanaście dni inwestorzy zapominają o nich, aż do momentu, gdy nie pojawi się kolejna informacja. Indeks Bankrut cały czas akcentuje problemy, w które popadła spółka oraz pozwala na bieżąco monitorować sytuację walorów zgromadzonych w indeksie.

Wszyscy inwestorzy prowadzący bezpieczne stabilne i długoterminowe portfele powinni unikać walorów z tego indeksu. Jedynie, jeśli w założeniach swojej strategii inwestycyjnej dopuszczamy od czasu do czasu inwestycje w ryzykowne aktywa, możemy zainteresować się spółkami z portfela. Na bazie ogólnego notowania indeksu możemy stwierdzić, czy okres na inwestycje w walory tego typu jest właściwy.

Co mogę wyczytać z notowań Indeksu?

Badania naukowe dowodzą, że spółki borykające się z dużymi problemami w okresie podwyższonego ryzyka na rynku, są notowane dużo niżej niż wynika to z aktualnej wartości przedsiębiorstwa. Na bazie zbioru spółek notujących gorsze wyniki finansowe można przewidywać czasowy odpływ kapitału z rynku. Natomiast silne wzrosty spółek tego typu mogą wieszczyć pojawienie się fali wzrostowej na szerokim rynku.

Schemat ten związany jest z zasadą „risk on”, „risk off”, czyli procesem, w którym w czasach lepszych, inwestorzy gotowi są podjąć wyższe ryzyko inwestując w gorsze spółki z nadzieją na uzyskanie ponadprzeciętnej premii.

Na bazie obserwacji indeksu będziemy mogli w przyszłości powiedzieć czy zbiór 10 spółek borykających się z problemami finansowymi jest dobrym papierkiem lakmusowym dla szerokiego rynku.

“Indeks w założeniu jest odmienny niż większość indeksów giełdowych, a jego oczywistym kierunkiem na przyszłość nie jest ruch na północ. Ciągłe spadki indeksu będą równie istotną sugestią odnośnie unikania walorów borykających się z kłopotami.”

CHCESZ OTRZYMYWAĆ WIĘCEJ INFORMACJI Z GIEŁDY?

Dzięki Squaberowi otrzymasz taką możliwość. Codzienne informacje rynkowe oraz całkowicie darmowa baza wiedzy jest na wyciągnięcie ręki.

Czy na spółkach z indeksu można zarobić?

Ostatnie kilka lat to okres, w którym w bardzo przejrzysty sposób możemy prześledzić losy wielu spółek, które znalazły się w tarapatach. Generalnie można wyróżnić dwa procesy zachodzące w momencie, gdy spółka popada w tarapaty i rozpoczyna restrukturyzację. Jeśli sąd nie uchwali upadłości likwidacyjnej, spółka rozpoczyna swoją walkę o przetrwanie. Wiele przypadków nie kończy się spektakularnym sukcesem. Spółki przez długi czas pozostają w fazie flauty biznesowej, jednak utrzymują się cały czas na powierzchni i nie bankrutują. Stopy zwrotu z inwestycji w takie akcje są niewielkie i często zależą od krótkoterminowych wahań oraz informacji dochodzących z firm.

Drugim procesem, który obserwujemy również dość często jest udana sanacja spółki. Ostatnie lata przyniosły nam kilka spektakularnych zwrotów akcji, w których przedsiębiorstwa niczym feniks odrodziły się i zaczęły generować ponadprzeciętne zyski. Najlepszym przykładem tego procesu jest spółka Monnari, Sphinx czy ostatnio Polimex. Szczególnie dwa pierwsze przypadki obrazują bardzo klarownie, jak w szybkim tempie można zacząć odzyskiwać rynek i generować zyski. Akcje firmy, którym udało się skutecznie zrestrukturyzować biznes szybowały w sposób niespotykany. Od momentu sanacji wartość Monnari wzrosła kilkunastokrotnie. Wszyscy inwestorzy, którzy podjęli niewątpliwie duże ryzyko zostali wynagrodzeni dużymi zyskami.

Jednak tak skrajny przykład, jakim jest Monnari reprezentuje statystycznie tylko 10-15% spółek, które popadły w tarapaty. Dlatego też dobór inwestycyjny papierów firm z indeksu bankrut musi przebiegać niezwykle dokładnie. Niejednokrotnie cenną cechą przy doborze spółek tego typu może okazać się intuicja bądź doświadczenie zebrane podczas sanacji spółek w latach poprzednich. Możliwości inwestycyjnych związanych z tą klasą ryzykownych aktywów jest z pewnością dużo, jednak nie należy ulegać emocjom i nie inwestować w spółki, tylko i wyłącznie na bazie szczątkowej wiedzy i artykułów prasowych.

Skąd biorą się spółki w indeksie?

Indeks bankrut z racji swojej specyfiki tworzony jest na bazie wielu informacji napływających z rynku. Oczywiście kluczowym elementem doboru do indeksu jest postępowanie restrukturyzacyjne bądź upadłość układowa. W różnym okresie koniunkturalnym zmienia się liczba spółek będących w mocnych tarapatach, dlatego też indeks nie grupuje tylko i wyłącznie spółek, które w sposób prawnie usankcjonowany przechodzą przez proces sanacji.

Indeks zakłada też możliwość włączenia w swój skład spółek znajdujących się bezpośrednio po zamkniętym procesie restrukturyzacji bądź walorów, które z innych uzasadnionych przyczyn mogą w przyszłości popaść kłopoty finansowe. Wiele spółek dużo wcześniej znajduje się na liście alertów GPW lub też przez wiele kwartałów generuje pokaźną stratę, niejednokrotnie mającą wartość nawet 20% całkowitej wartości przedsiębiorstwa. Takie sytuacje skłaniają, również do włączenia takiej spółki w skład indeksu.

Istotną przesłanką decydującą o niewłączeniu do indeksu spółek będących w dużych kłopotach jest bardzo niska wartość spółki, celem jest tu uniknięcie skokowych zmian indeksu w wyniku jednogroszowej zmiany spółki, która w ujęciu procentowym jest dość znaczna. Indeks wyklucza, również spółki o niskiej płynności. Firmy znajdujące się w upadłości, a nie generujące obrotu przynajmniej w 70% z ostatnich 60 sesji, nie są kwalifikowane do indeksu. Skład indeksu zmieniany jest co kwartał, sądowe zdjęcie procesu restrukturyzacji ze spółki nie jest automatycznym wyznacznikiem do wyłączenia spółki ze składu indeksu. W szczególnych przypadkach skład indeksu może być zmieniany pomiędzy okresami korekt kwartalnych.

Metodologia

Uczestnikami indeksu Bankrut jest 10 spółek, które popadły w tarapaty finansowe. Spółki znajdujące się w indeksie są w trakcie ustanawiania przez sąd upadłości układowej bądź postępowania restrukturyzacyjnego lub też są w trakcie któregoś z tych postępowań albo niedawno zakończyły postępowanie upadłości układowej bądź restrukturyzacyjnej. Niektóre walory mogą trafić do indeksu na bazie jednego z pozostałych kryteriów bazowych doboru do indeksu. Spółki do indeksu wybierane są na podstawie tworzonego wcześniej rankingu przedsiębiorstw zgodnych z kryteriami bazowymi. Przedsiębiorstwa znajdujące się najwyżej w tym rankingu trafiają do indeksu.

Indeks ulega korektom okresowym odbywającym się co kwartał. Korekty te mają na celu wykluczenie z indeksu przedsiębiorstw zawieszonych, wycofanych z giełdy, bądź tych które zamknęły proces restrukturyzacji lub upadłości. Korekta odbywa w pierwszym tygodniu Stycznia, Kwietnia, Lipca i Października. W szczególnych przypdkach korekta może nastąpić pomiędzy tymi datami.

Indeks Bankrut jest indeksem równoważonym. Udział poszczególnych spółek w portfelu wynosi 10% i nie zmienia się wraz ze zmianami ceny. Powoduje to sytuację w której żadna spółka przypadku dużych wahań nie zaburza całości obrazu indeksu.

Index Bankrut jest indeksem cenowym i przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend.

W sprawie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Michałem Palaczykiem, michal.palaczyk (at) squaber.com.

Przebieg Indeksu Bankrut

Wartość Indeksu Bankrut jest publikowana raz dziennie po zamknięciu sesji.

Skład

Aktualnie w skład Indeksu “Bankrut” wchodzą następujące spółki:

W skład indeksu wchodziły też następujące walory:

 

SQUABER - ALERTY I POWIADOMIENIA GIEŁDOWE

Jako użytkownik Squabera masz dostęp do wiedzy oraz najważniejszych wiadomości rynkowych zupełnie za darmo. Dołącz do grona naszych klientów!