Podwójny szczyt oraz Podwójne dno

Podwójny szczyt oraz podwójne dno są dwiema najprostszymi formacjami cenowymi. Wykazują również ogromną skuteczność – ze względu na jasny i prosty przekaz. Nie zawsze ta formacja oznacza odwrócenie trendu w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jednak zaobserwowanie problemów z przebiciem poprzedniego szczytu powinno skutkować natychmiastowym zabezpieczeniem zysków z posiadanej pozycji długiej (vice versa w przypadku pozycji krótkiej i podwójnego dna). Podstawą trendu jest odpowiednie ułożenie szczytów i dołków na wykresie. Gdy cena ma problem z zachowaniem odpowiedniego schematu należy brać pod uwagę możliwość odwrócenia trendu. Na rysunku 1 widać jak wygląda idealna formacja podwójnego szczytu. Jej perfekcja polega na tym,...

Read More